Coaching kinderen.

Door de andere manier van informatie verwerken is het voor een kind met autisme soms lastig de wereld om hem of haar heen te begrijpen. Heeft u zorgen rondom de ontwikkeling van uw kind? Dan kunt u bij mij terecht.

Een kind met autisme beschikt over een scala aan mentale leeftijden: cognitief kan het voorlopen op leeftijdsgenoten en tegelijkertijd kan het in de sociale omgang of zelfstandigheid juist achter lopen op leeftijdsgenoten. Dat kan het opvoeden en het deelnemen in de maatschappij extra lastig maken.

Naast de andere manier van informatie verwerken, is er bij autisme vaak sprake van een grote prikkelgevoeligheid en hoge sensitiviteit. Hierdoor komt er (te)veel informatie de hersenen binnen is het voor het kind moeilijk deze op een juiste manier te filteren. Dit kan worden afgewisseld met een lagere prikkelgevoeligheid, waardoor bepaalde signalen uit de omgeving juist niet opgemerkt worden. Door een individueel prikkelprofiel te maken samen met het kind en de directe omgeving, brengen we samen in kaart op welke manier de prikkelverwerking werkt bij uw kind. Wanneer u weet hoe het bij uw kind werkt, geeft het handvatten om uw kind op de juiste manier te ondersteunen. Zowel thuis als op school.

Stress en overprikkeling zijn zeer nauw verbonden met autisme. Wanneer er sprake is van overmatige stress en overprikkeling, gaat het ‘denken uit’. Het kind kan dan gedrag laten zien dat omschreven kan worden als ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’, ‘agressief gedrag’ of zelfs ‘onhandelbaar gedrag’. De signalen van overprikkeling (h)erkennen kan helpen om uitbarstingen te voorkomen, of in ieder geval op welke manier zowel het kind als de omgeving hiermee om kan gaan. De vermindering van de stress en overprikkeling kan de levenskwaliteit van het kind en de omgeving verbeteren, het kind krijgt dan de ruimte om te leren en te ontwikkelen. Stress is een zeer belangrijker factor om wel of niet goed te kunnen functioneren. Hoe meer stress, hoe meer het autisme zichtbaar wordt en hoe minder stress hoe minder het autisme zichtbaar wordt.

Als ouder heeft u misschien wel ervaren dat een generaliserende aanpak niet (geheel) werkt voor uw kind. Niet ieder kind met autisme is gebaat bij pictogrammen, vaste structuren en zo min mogelijk externe prikkels. Uw kind is uniek, net als ieder mens, en autisme komt bij uw kind heel anders tot uiting dan bij een ander kind met autisme. Daarom vind ik het ook noodzakelijk om naar het individuele kind te kijken, samen met u als ouder. Er is immers niemand die uw kind zo goed kent als u. Een kind met autisme beschikt over een scala aan mentale leeftijden: cognitief kan het voorlopen op leeftijdsgenoten en tegelijkertijd kan het in de sociale omgang of zelfstandigheid juist achter lopen op leeftijdsgenoten. Dat kan het opvoeden en het deelnemen in de maatschappij extra lastig maken.

Verloop coaching traject.


De start van het coaching traject is de kennismaking/intake met u als ouder(s). We brengen dan samen in kaart wat uw kind èn het gezin nodig hebben om verder te kunnen ontwikkelen. Deze kennismaking is gratis en geheel vrijblijvend. Wanneer u er vertrouwen in heeft dat ik de juiste persoon ben om jullie te ondersteunen volgt de kennismaking met uw kind en vervolgens kan het coaching traject starten. Tijdens het coaching traject zal ik met u als ouder(s) nauw samenwerken.

De coaching kan plaatsvinden bij mij in de praktijk of indien gewenst (en passend bij de vraag) bij u thuis. Om alle levensgebieden zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, werk ik vaak ook nauw samen met de school.

Een kind met autisme kan soms in verschillende omgevingen ander gedrag laten zien. Vaak gaat het dan om gedrag dat als ‘moeilijk’ wordt ervaren. Het inzetten van video-feedback kan hierbij helpen. Er worden dan filmpjes opgenomen van het kind in die bepaalde setting (bijvoorbeeld thuis of op school). Ik analyseer deze filmpjes en vervolgens met alle betrokken partijen besproken. Dit kan bijdragen om meer zicht te krijgen op het gedrag van uw kind en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om concrete handvatten te geven in de begeleiding van uw kind.

Klik hier om contact met mij op te nemen.