Privacy.

Marja Ransdorp, Autismecoach.
Gevestigd aan Verzetslaan 13 8552 Moen België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Verzetslaan 13 8552 Moen België
Telefoonnummer +32472573501
info@marjaransdorp.be / marja@koroma.be

Persoonsgegevens die ik verwerk.
Ik verwerk uw persoonsgegevens en/of van uw kind, doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.
Ik verwerk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u en/of uw kind:
- Informatie over het psychisch welzijn en/of klachten.
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ik toestemming heb van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@marjaransdorp.be.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Een gedegen verslaglegging van de gevoerde gesprekken.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de persoonsgegevens is altijd in overleg met de klant. Wanneer u wenst dat deze verwijderd worden dan zal ik daar altijd aan voldoen. Met uitzondering van de gegevens waar een wettelijke bewaartermijn voor is gesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek uitsluitend informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Mijn website www.marjaransdorp.be  gebruikt cookies, maar alleen met uw toestemming. Bij het bezoeken van mijn website ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u deze accepteert dan wel weigert.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@marjaransdorp.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, rijksdienstnummer en paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@marjaransdorp.be