TARIEVEN


tarieven COACHING
Intake Gratis
Kennismaking kind/jongere (30 minuten) 25,00
Individuele begeleiding (45 minuten) 35,00
Individuele begeleiding (60 minuten) 45,00
Observaties op locatie (30 minuten) inclusief verslag 30,00

De tarieven voor de video-analyse zijn afhankelijk van de individuele vraag. Neem voor meer informatie contact met mij op. De coaching vindt plaats op mijn kantoor of, indien wenselijk, bij u thuis. Binnen een straal van 10km rond Moen breng ik geen reiskosten in rekening. Bij extra kilometers wordt 35 cent per kilometer gerekend.

Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend. De tarieven zijn inclusief BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd op de website. Wanneer er een tariefswijziging plaatsvindt tijdens een traject, dan zal ik u hier persoonlijk van op de hoogte stellen. De factuur stuur ik iedere maand via mail en indien gewenst ook via de post, welke binnen twee weken dient te worden voldaan. Betaling graag onder vermelding van het factuurnumme. Het IBAN-nummer waar u het verschuldigde bedrag op aan kunt overmaken, staat vermeld op de factuur.

Voor de coaching van kinderen/jongeren onder de 18 jaar van gescheiden ouders, is er van beide ouders toestemming nodig voor de coaching. Wanneer één van de ouders/gezaghebbende aanwezig is bij het intakegesprek, draagt deze er zelf zorg voor draagt dat de (eventueel) andere ouder/gezaghebbende op de hoogte wordt gesteld en tevens akkoord gaat met de coaching.